AQUA-CENTER

Pobór, analiza i uzdatnianie wody

BADANIE WODY

Certyfikowany pobór i transport próbek wody do badania akredytowanego przez Sanepid

UZDATNIANIE WODY

Czyszczenie i dezynfekcja chemiczna instalacji wodnych, studni głębinowych

STUDNIE GŁĘBINOWE

Wiercenie studni głębinowych

Jesteś pewny, że woda, którą pijesz
nadaje się do spożycia?

Nie? Zleć nam certyfikowany pobór próbek wody oraz jej badanie w  akredytowanym  laboratorium!

2023 ©aquacenter-badaniewody.pl