POBÓR I BADANIE WODY

POBÓR I BADANIE WODY W KOSZALINIE I OKOLICACH

AQUA – CENTER  zajmuje się certyfikowanym poborem próbek wody od klientów indywidualnych, prywatnych firm oraz instytucji użyteczności publicznej, dla których niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o jakości wody w obszarze regulowanym prawnie.

Firma AQUA – CENTER przyjmuje zlecenia na pobór wody do badań:

1. Parametrów  fizykochemicznych:

 • pH;
 • Przewodność elektryczna właściwa;
 • Barwa
 • Mętność
 • Smak
 • Zapach
 • Stężenie manganu
  • Stężenie żelaza ogólnego
  • Stężenie jonu amonowego
  • Stężenie azotanów
  • Stężenie azotynów
  • Twardość ogólna
  • Indeks nadmanganianowy (utlenialność)

   

  2. Parametrów mikrobiologicznych:

  • Liczba enterokoków (paciorkowców kałowych)
  • Ogólna liczba mikroorganizmów
   w 22°C po 72h
  • Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli
   • Liczba Pseudomonasaeruginosa
   • Liczba gronkowców koagulazododatnich
   • Liczba Legionella sp.

   Zainteresowany badaniem wody?
   Skontaktuj się z nami! Wybierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

   2023 ©aquacenter-badaniewody.pl